TOUR SING – MALAY TẾT

GIÁ TOUR (M1-M3) TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH
Người lớn

Từ 12 tuổi trở lên

Trẻ em

Từ 02 à11 tuổi

Trẻ em

Dưới 02 tuổi

15.990.000 vnđ14.290.000 vnđ5.590.000 vnđ
Ngủ chung với người lớn đi kèm
Phụ thu phòng đơn : 6.620.000 vnđ / trọn tour
GIÁ TOUR (M2) TRỌN GÓI CHO 1 KHÁCH
Người lớn

Từ 12 tuổi trở lên

Trẻ em

Từ 02 à11 tuổi

Trẻ em

Dưới 02 tuổi

16.990.000 vnđ15.290.000 vnđ5.950.000 vnđ
Ngủ chung với người lớn đi kèm
Phụ thu phòng đơn : 6.620.000 vnđ / trọn tour
CHỈ ĐƯỜNG