Địa điểm

Sản phẩm khuyến mãi

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 12

 • Eva Air
 • 07/12/2024 Lịch khởi hành: 07/12/2024
 • 15/12/2024 Lịch khởi hành: 15/12/2024
 • 23/12/2024 Lịch khởi hành: 23/12/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 10

 • Eva Air
 • 02/10/2024 Lịch khởi hành: 02/10/2024
 • 16/10/2024 Lịch khởi hành: 16/10/2024
 • 25/10/2024 Lịch khởi hành: 25/10/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 11

 • Eva Air
 • 12/11/2024 Lịch khởi hành: 12/11/2024
 • 03/11/2024 Lịch khởi hành: 03/11/2024
 • 23/11/2024 Lịch khởi hành: 23/11/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 9

 • Eva Air
 • 23/09/2024 Lịch khởi hành: 23/09/2024
 • 14/09/2024 Lịch khởi hành: 14/09/2024
 • 02/09/2024 Lịch khởi hành: 02/09/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 8

 • Eva Air
 • 25/08/2024 Lịch khởi hành: 25/08/2024
 • 17/08/2024 Lịch khởi hành: 17/08/2024
 • 03/08/2024 Lịch khởi hành: 03/08/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 7

 • Eva Air
 • 24/07/2024 Lịch khởi hành: 24/07/2024
 • 13/07/2024 Lịch khởi hành: 13/07/2024
 • 03/07/2024 Lịch khởi hành: 03/07/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 6

 • Eva Air
 • 23/06/2024 Lịch khởi hành: 23/06/2024
 • 15/06/2024 Lịch khởi hành: 15/06/2024
 • 01/06/2024 Lịch khởi hành: 01/06/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 5

 • 25/05/2024 Lịch khởi hành: 25/05/2024
 • 13/05/2024 Lịch khởi hành: 13/05/2024
 • 04/05/2024 Lịch khởi hành: 04/05/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego

 • 24/04/2024 Lịch khởi hành: 24/04/2024
 • 16/04/2024 Lịch khởi hành: 16/04/2024
 • 02/04/2024 Lịch khởi hành: 02/04/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego

 • Eva Air
 • 24/03/2024 Lịch khởi hành: 24/03/2024
 • 12/03/2024 Lịch khởi hành: 12/03/2024
 • 7 Ngày 6Đêm Thời gian: 7 Ngày 6Đêm
29.900.000₫

TOUR ĐÀI LOAN 5 Ngày 4 Đêm THÁNG 12 !

 • Di chuyển bằng Máy bay
14.000.000₫
 • 12/12/2023 Lịch khởi hành: 12/12/2023
 • 02/12/2023 Lịch khởi hành: 02/12/2023
 • 5 Ngày 4 Đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
12.990.000₫

TOUR THÁI LAN 5N4D: BANGKOK-PATTAYA T12 NÀY!

 • Di chuyển bằng Máy bay
8.000.000₫
 • 13/12/2023 Lịch khởi hành: 13/12/2023
 • 20/12/2023 Lịch khởi hành: 20/12/2023
 • 5 Ngày 4 Đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
6.990.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946.99.11.66
x