Địa điểm

Tour Du Lịch Mỹ

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Đông DN3:NEW YORK – PHILADELPHIA –  WASHINGTON DC - THÁC NIAGARA (3 Ngày 2 Đêm) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
12.000.000₫
 • Thứ 2-4-6 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 2-4-6 hàng tuần
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
10.075.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Tây HA5: Hawaii (5N4Đ) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Hằng ngày Lịch khởi hành: Hằng ngày
 • 5 Ngày 4 Đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
31.825.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Đông NY1C: New York City (1 Ngày) cùng Ngôi Sao Group

890.000₫
 • Hằng ngày Lịch khởi hành: Hằng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
750.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Tây LS5: Los Angeles - San Fransico - Công Viên Yosemite (5N4Đ) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 2-4-5-6 Hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 2-4-5-6 Hàng tuần
 • 5 Ngày 4 Đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
22.200.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Đông NY1: New York City (1 Ngày) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Hằng ngày Lịch khởi hành: Hằng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
2.575.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 12

 • Eva Air
 • 07/12/2024 Lịch khởi hành: 07/12/2024
 • 15/12/2024 Lịch khởi hành: 15/12/2024
 • 23/12/2024 Lịch khởi hành: 23/12/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 10

 • Eva Air
 • 02/10/2024 Lịch khởi hành: 02/10/2024
 • 16/10/2024 Lịch khởi hành: 16/10/2024
 • 25/10/2024 Lịch khởi hành: 25/10/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 11

 • Eva Air
 • 12/11/2024 Lịch khởi hành: 12/11/2024
 • 03/11/2024 Lịch khởi hành: 03/11/2024
 • 23/11/2024 Lịch khởi hành: 23/11/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 9

 • Eva Air
 • 23/09/2024 Lịch khởi hành: 23/09/2024
 • 14/09/2024 Lịch khởi hành: 14/09/2024
 • 02/09/2024 Lịch khởi hành: 02/09/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 8

 • Eva Air
 • 25/08/2024 Lịch khởi hành: 25/08/2024
 • 17/08/2024 Lịch khởi hành: 17/08/2024
 • 03/08/2024 Lịch khởi hành: 03/08/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 7

 • Eva Air
 • 24/07/2024 Lịch khởi hành: 24/07/2024
 • 13/07/2024 Lịch khởi hành: 13/07/2024
 • 03/07/2024 Lịch khởi hành: 03/07/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 6

 • Eva Air
 • 23/06/2024 Lịch khởi hành: 23/06/2024
 • 15/06/2024 Lịch khởi hành: 15/06/2024
 • 01/06/2024 Lịch khởi hành: 01/06/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 5

 • 25/05/2024 Lịch khởi hành: 25/05/2024
 • 13/05/2024 Lịch khởi hành: 13/05/2024
 • 04/05/2024 Lịch khởi hành: 04/05/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây Siêu Tiết Kiệm Kết Hợp Thăm Thân 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego Tháng 4

 • 24/04/2024 Lịch khởi hành: 24/04/2024
 • 16/04/2024 Lịch khởi hành: 16/04/2024
 • 02/04/2024 Lịch khởi hành: 02/04/2024
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
29.900.000₫

Tour Du Lịch Mỹ Thăm Thân Nhân Siêu Tiết Kiệm 7N6Đ Los Angeles - Las Vegas - San Diego

 • Eva Air
 • 24/03/2024 Lịch khởi hành: 24/03/2024
 • 12/03/2024 Lịch khởi hành: 12/03/2024
 • 7 Ngày 6Đêm Thời gian: 7 Ngày 6Đêm
29.900.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Đông BNY2: Boston – New York (2N1Đ) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 7 Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
9.975.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Đông VM1: Washington (1 Ngày) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 3 Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 3 Hàng Tuần
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
2.850.000₫

Tour nội địa Mỹ Bờ Đông: NEW YORK - Giấc Mơ Mỹ (1 Ngày) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 2-3-7-CN Lịch khởi hành: Thứ 2-3-7-CN
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
1.750.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Tây NV1: San Francisco - Thung Lũng Napa (1 Ngày) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 5 Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 5 Hàng Tuần
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
4.125.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Tây SF1: San Francisco (1 Ngày) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 2-5-7-CN Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 2-5-7-CN Hàng Tuần
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
3.500.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Tây AG4-LL: Los Angeles - Las Vegas (4N3Đ) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 2-3-4-CN Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 2-3-4-CN Hàng Tuần
 • 4 Ngày 3 Đêm Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
17.450.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Tây AG2: Las Vegas - Grand Canyon (2N1Đ) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 2-3-4-5 Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 2-3-4-5 Hàng Tuần
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
12.200.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Đông BCM2V: Boston – New Hampshire (2N1Đ) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Hàng ngày Lịch khởi hành: Hàng ngày
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
11.288.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Tây VG3: Los Angeles - Las Vegas (3N2Đ) cùng Ngôi Sao Group

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 2-3-4 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 2-3-4 hàng tuần
 • 3 Ngày 2 Đêm Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
11.075.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946 99 11 66
x