Hiển thị một kết quả duy nhất

19.888.000 
CHỈ ĐƯỜNG