Địa điểm

Châu Á

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN ĐI ĐẾN CUNG ĐƯỜNG VÀNG TOKYO – FUJI – NAGOYA – KYOTO - OSAKA ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )

 • 21/10/2023 Lịch khởi hành: 21/10/2023
 • 14/10/2023 Lịch khởi hành: 14/10/2023
 • 07/10/2023 Lịch khởi hành: 07/10/2023
 • 6 Ngày 5 đêm Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
28.900.000₫

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN ĐI ĐẾN CUNG ĐƯỜNG VÀNG TOKYO – FUJI – NAGOYA – KYOTO - OSAKA ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )

 • 02/09/2023 Lịch khởi hành: 02/09/2023
 • 23/09/2023 Lịch khởi hành: 23/09/2023
 • 6 Ngày 5 đêm Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
28.900.000₫

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NHẬT BẢN ĐI ĐẾN CUNG ĐƯỜNG VÀNG TOKYO – FUJI – NAGOYA – KYOTO - OSAKA ( 6 NGÀY 5 ĐÊM )

 • 19/08/2023 Lịch khởi hành: 19/08/2023
 • 12/08/2023 Lịch khởi hành: 12/08/2023
 • 6 Ngày 5 đêm Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
28.900.000₫

DU LỊCH NHẬT BẢN 5 NGÀY 4 ĐÊM: TOKYO – YAMANASHI – KANAGAWA – NARITA cuối tháng 5

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 25/05/2023 Lịch khởi hành: 25/05/2023
 • 5 Ngày 4 Đêm Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
27.990.000₫

Tour Du Lịch Hồng Kông Châu Á 4 ngày 3 đêm tháng 6

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 29/06/2023 Lịch khởi hành: 29/06/2023
 • 15/06/2023 Lịch khởi hành: 15/06/2023
 • 01/06/2023 Lịch khởi hành: 01/06/2023
 • 4Ngày 3 đêm Thời gian: 4Ngày 3 đêm
15.990.000₫

DU LỊCH CHÂU Á 2 NƯỚC: SINGAPORE - MALAYSIA 4 NGÀY 3 ĐÊM tháng 6

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 06/06/2023 Lịch khởi hành: 06/06/2023
 • 4 Ngày 3 Đêm Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
8.290.000₫

Tour Thái Lan Chiang Mai - Chiang Rai - Tour Châu Á tháng 6

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 24/06/2023 Lịch khởi hành: 24/06/2023
 • 17/06/2023 Lịch khởi hành: 17/06/2023
 • 10/06/2023 Lịch khởi hành: 10/06/2023
 • 03/06/2023 Lịch khởi hành: 03/06/2023
 • 4Ngày 3 đêm Thời gian: 4Ngày 3 đêm
8.690.000₫

Tour Du Lịch Hồng Kông Châu Á 4 ngày 3 đêm tháng 5

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 11/05/2023 Lịch khởi hành: 11/05/2023
 • 25/05/2023 Lịch khởi hành: 25/05/2023
 • 4Ngày 3 đêm Thời gian: 4Ngày 3 đêm
15.990.000₫

Tour Du Lịch Hồng Kông Châu Á 4 ngày 3 đêm

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 20/04/2023 Lịch khởi hành: 20/04/2023
 • 4Ngày 3 đêm Thời gian: 4Ngày 3 đêm
15.990.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946.99.11.66
x