Địa điểm

Tour Mỹ nội địa - Tour du lịch cho người Việt ở Mỹ

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Đông 7 Ngày 6 Đêm

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 3-6-CN Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 3-6-CN Hàng Tuần
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
21.625.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Đông 6 Ngày 5 Đêm

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 2-4-7 Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 2-4-7 Hàng Tuần
 • 6 Ngày 5 đêm Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
18.500.000₫

Tour Du Lịch Nội Địa Bờ Đông Hoa Kỳ - New York

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Hằng ngày Lịch khởi hành: Hằng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
3.325.000₫

Tour Nội Địa Mỹ Bờ Đông: New York - Hằng Ngày

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Hằng ngày Lịch khởi hành: Hằng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
2.575.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Đông 4N3Đ WASHINGTON DC - THÁC NIAGARA NEW YORK - PHILADELPHIA

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 6 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
 • 4 Ngày 3 Đêm Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
12.200.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Đông BOSTON – NEW YORK – PHILADELPHIA– WASHINGTON DC – THÁC NIAGARA

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 5-CN Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 5-CN Hàng Tuần
 • 4 Ngày 3 Đêm Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
13.200.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Đông BOSTON - NEW YORK

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 7 Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần
 • 2 Ngày 1 Đêm Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
7.975.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Đông GEORGE WASHINGTON MOUNT VERNON – OLD TOWN ALEXANDRIA

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 3 Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 3 Hàng Tuần
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
2.850.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Đông : NEW YORK

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 2-3-7-CN Lịch khởi hành: Thứ 2-3-7-CN
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
1.750.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Đông New York - China Town - Little Italy

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Hằng ngày Lịch khởi hành: Hằng ngày
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
2.725.000₫

Du Lịch Mỹ - Tour Mỹ Bờ Tây San Francisco - Thung Lũng Napa

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • Thứ 5 Hàng Tuần Lịch khởi hành: Thứ 5 Hàng Tuần
 • 1 Ngày Thời gian: 1 Ngày
4.125.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946.99.11.66
x