Địa điểm

Du lịch Mỹ

TOUR MỸ BỜ TÂY 8N7D: LOS ANGELES-LASVEGAS-SAN DIEGO T11 NÀY!

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 11/11/2023 Lịch khởi hành: 11/11/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
54.900.000₫

TOUR MỸ BỜ TÂY 8N7D: LOS ANGELES-LASVEGAS-SAN DIEGO T10 NÀY!

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 23/10/2023 Lịch khởi hành: 23/10/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
54.900.000₫

TOUR MỸ BỜ TÂY 8N7D: LOS ANGELES-LASVEGAS-SAN DIEGO T9 NÀY!

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 21/09/2023 Lịch khởi hành: 21/09/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
54.900.000₫

DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES - LAS VEGAS 8 NGÀY 7 ĐÊM 22/05/2023

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 22/05/2023 Lịch khởi hành: 22/05/2023
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
52.900.000₫

DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES - LAS VEGAS 8 NGÀY 7 ĐÊM 24/04/2023

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 24/04/2023 Lịch khởi hành: 24/04/2023
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
52.900.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946.99.11.66
x