1. Mục đích và Phạm vi Thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin từ khách hàng chủ yếu thông qua trang web của chúng tôi, bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ liên hệ trong phần "Liên hệ". Các thông tin này là bắt buộc để chúng tôi có thể liên hệ và xác nhận các yêu cầu tư vấn hoặc mua sản phẩm từ khách hàng, đồng thời đảm bảo quyền lợi của họ. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình.

Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste công ty chúng tôi   về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi Sử dụng Thông tin: Thông tin cá nhân được sử dụng để xác nhận và liên hệ về các đơn hàng, cung cấp thông tin sản phẩm khi có yêu cầu, gửi email tiếp thị và khuyến mãi, thông báo về hoạt động của trang web của chúng tôi và giải quyết các trường hợp đặc biệt. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các hoạt động liên quan đến giao dịch và phản hồi theo yêu cầu của cơ quan tư pháp.

3. Thời gian Lưu trữ Thông tin: Dữ liệu cá nhân của các thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi họ yêu cầu hủy bỏ. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin này sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

4. Địa chỉ của Đơn vị Thu thập và Quản lý Thông tin Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH NGÔI SAO GROUP là đơn vị chịu trách nhiệm thu thập và quản lý thông tin cá nhân. Địa chỉ liên hệ của chúng tôi là 173/1 Đào Cam Mộc , Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, và bạn có thể liên hệ qua hotline: 0921 5555 69.

5. Quyền Kiểm tra và Chỉnh sửa Thông tin Cá nhân: Các thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của họ bằng cách liên hệ với ban quản trị trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng đánh giá và xử lý kịp thời khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin theo quy định.

6. Cam kết Bảo mật Thông tin Cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin sau khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi có yêu cầu pháp luật. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba ngoại trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc yêu cầu từ cơ quan tư pháp. Chúng tôi cũng cam kết thông báo và xử lý kịp thời trong trường hợp xâm nhập vào dữ liệu cá nhân.

Chính sách này tuân theo các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946 99 11 66
x