Địa điểm

Mỹ

Du lịch Mỹ Bờ Tây - LOS ANGELES–LASVEGAS–SAN DIEGO 8 ngày 7 đêm tháng 11

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 11/11/2023 Lịch khởi hành: 11/11/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
54.900.000₫

Du lịch Mỹ Bờ Tây - LOS ANGELES–LASVEGAS–SAN DIEGO 8 ngày 7 đêm tháng 10

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 23/10/2023 Lịch khởi hành: 23/10/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
54.900.000₫

Du lịch Mỹ Bờ Tây - LOS ANGELES–LASVEGAS–SAN DIEGO 8 ngày 7 đêm tháng 9

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 21/09/2023 Lịch khởi hành: 21/09/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
54.900.000₫

Du lịch Mỹ Bờ Tây - LOS ANGELES–LASVEGAS–SAN DIEGO 8 ngày 7 đêm tháng 8

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 21/08/2023 Lịch khởi hành: 21/08/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
69.900.000₫

Du lịch Mỹ Bờ Tây - LOS ANGELES–LASVEGAS–SAN DIEGO 8 ngày 7 đêm tháng 7

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 24/07/2023 Lịch khởi hành: 24/07/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
69.900.000₫

DU LỊCH BỜ ĐÔNG MỸ: NEW YORK–ATLANTIC –PHILADELPHIA –WASHINGTON D.C tháng 6

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 08/06/2023 Lịch khởi hành: 08/06/2023
 • 9 Ngày 8 Đêm Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
76.900.000₫

Du lịch Mỹ Bờ Tây - LOS ANGELES–LASVEGAS–SAN DIEGO 8 ngày 7 đêm tháng 6

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 19/06/2023 Lịch khởi hành: 19/06/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
69.900.000₫

Du lịch Mỹ Bờ Tây - LOS ANGELES–LASVEGAS–SAN DIEGO 7 ngày 6 đêm tháng 5

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 22/05/2023 Lịch khởi hành: 22/05/2023
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
52.900.000₫

DU LỊCH BỜ ĐÔNG MỸ: NEW YORK–ATLANTIC –PHILADELPHIA –WASHINGTON D.C

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 18/05/2023 Lịch khởi hành: 18/05/2023
 • 9 Ngày 8 Đêm Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
69.900.000₫

Du lịch Mỹ bờ Tây - LOS ANGELES–LASVEGAS–SAN DIEGO tháng 4

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 25/04/2023 Lịch khởi hành: 25/04/2023
 • 8 Ngày 7 Đêm Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
52.900.000₫

DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES - LAS VEGAS 8 NGÀY 7 ĐÊM 22/05/2023

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 22/05/2023 Lịch khởi hành: 22/05/2023
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
52.900.000₫

DU LỊCH BỜ TÂY HOA KỲ: LOS ANGELES - LAS VEGAS 8 NGÀY 7 ĐÊM 24/04/2023

 • Di chuyển bằng Máy bay
 • 24/04/2023 Lịch khởi hành: 24/04/2023
 • 7 Ngày 6 Đêm Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
52.900.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946.99.11.66
x