THỦ TỤC XIN VISA CÔNG TÁC TRUNG QUỐC

 

 

Thông tin cá nhân

 

  1. Hộ chiếu gốc còn tối thiểu 4 trang trắng và  giá trị sử dụng ít nhất 7 tháng  + hộ chiếu cũ (nếu có)
  2. 2 ảnh chân dung 48mmx33mm (phông nền trắng quốc tế, chụp thẳng, không đeo kính, không cười,,không đội nón, không trùng với hình trên hộ chiếu, thấy rõ trán và 2 lỗ tai,) chiều rộng đầu 15mmx22mm, chiều cao đầu 28mmx33mm
  3. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú hoặc KT3 photo
  4. Số điện thoại di động của khách
  5. Giây chứng nhận tiêm ít nhất 2 mũi vacxin phòng ngừa COVID19 (Yêu cầu phải là loại vacxin đã được WHO phê duyệt) (bản chính)

Công ty Việt Nam

Khách hàng là chủ doanh nghiệp

Khách hàng làm việc hợp đồng

Giấy phép kinh doanh (bản chính)

 

_ Quyết định cử đi công tác (bản chính) ghi rõ các thông tin:

  + Thông tin công ty:  số điện thoại công ty và cá nhân người mời, con dấu và chữ ký người đại diện pháp nhân của đơn vị

   + Thông tin người được cử đi công tác: tên họ, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu. ngày cấp – ngày hết hạn.

   +  Thông tin về chuyến đi: thông tin đơn vị mời, lý do đến Trung Quốc, ngày/ tháng / năm đến và đi, địa điểm, số lần cần đến thăm, mối quan hệ với đơn vị gửi lời mời, nguồn chi phí do bên nào chi trả,…

Công ty Trung Quốc

_ Thư mời của phía công ty Trung Quốc ghi rõ các thông tin:

   + Thông tin đơn vị gửi lời mời: tên đơn vị ,địa chỉ ,số điện thoại công ty và cá nhân người mời, con dấu và chữ ký người đại diện pháp nhân của đơn vị hoặc chữ ký của người mời

   + Thông tin người đươc mời: tên họ, giới tính, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp – ngày hết hạn…

   + Thông tin về chuyến đi của người được mời: lý do đến Trung Quốc, ngày/ tháng / năm đến và đi, địa điểm, số lần cần đến thăm, mối quan hệ với đơn vị gửi lời mời, nguồn chi phí do bên nào chi trả,…

_ Giấy phép kinh doanh của công ty Trung Quốc bản photo

  • Thư mời của Cơ quan trực thuộc trung ương và chính phủ, Doanh nghiệp nhà nước, Văn phòng Ngoại vụ hoặc Sở thương vụ chính quyền nhân dân cấp tỉnh, Sở ngoại vụ của chính quyền nhân dân thành phố tại Trung Quốc (Thư mời PU) (Bắt buộc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp xin visa nhiều lần thì thư mời và quyết định cần rõ thông tin của các lần đi (5 – 6 lần), mỗi lần đi không quá 30 ngày.

Lưu Ý: Trên đây là những thông tin cơ bản bắt buộc để xin visa, sau khi nhận và kiểm tra hồ sơ chúng tôi có thể từ chối 1 vài trường hơp đối với khách không đủ điều kiện để xin visa.

Thời gian xét duyệt visa mất 5 -7 ngày làm việc (Nếu nộp hồ sơ vào LSQ cần thêm thời gian kiểm tra thì thời gian làm sẽ kéo dài tùy thuộc vào lãnh sự hoặc cũng có thể bị từ chối và trả ra sớm hơn)

***  Gía trên đã bao gồm phí trung tâm 30USD/khách -  Không hoàn nếu rớt visa

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946 99 11 66
x