HỒ SƠ XIN VISA NEW ZEALAND

CÔNG TÁC - DU LỊCH - THĂM THÂN

 

I. VISA NEW ZEALAND CÔNG TÁC

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

4

Chứng minh nhân dân ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

5

Sơ yếu lý lịch - không yêu cầu xác nhận của chính quyền địa phương

 

6

Tờ khai gia đình

 

7

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn (sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

8

Giấy khai sinh ( sao y công chứng trên khổ giấy A4) ( nếu con cái đi chung với ba/mẹ)

 

9

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

10

Booking khách sạn thật đúng với số ngày đi dự kiến của lịch trình

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

11

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng),

- Tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất ( nếu có)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Đơn nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

 

Nghỉ hưu: Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu được chuyển khoản)

 

Học sinh, sinh viên: Xác nhận đang học ở trường, thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học ( nếu có)

Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi + cmnd sao y của người cho đi

 ( ba/mẹ)  ( nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

12

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu VND

 

13

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất

 

14

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

15

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

 

HỒ SƠ PHÍA NEW ZEALAND

16

  • Thư mời từ phía New Zealand được in trên mẫu giấy có tiêu đề, biểu tượng của công ty xác nhận người nộp đơn sẽ sang làm việc với ai, ở đâu hay được hỗ trợ như thế nào trong chuyến đi ( bản sao hoặc bản in màu)

 

 

Những bằng chứng về mối liên hệ công việc từ trước với công ty tại New Zealand:

+ Bằng chứng về các cuộc họp

+ Trao đổi công việc qua email

+ Các hoạt động khác của công ty/ chứng từ, hóa đơn

 

 

II. VISA NEW ZEALAND DU LỊCH

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

4

Chứng minh nhân dân ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

5

Sơ yếu lý lịch - không yêu cầu xác nhận của chính quyền địa phương

 

6

Tờ khai gia đình

 

7

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn (sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

8

Giấy khai sinh ( sao y công chứng trên khổ giấy A4) ( nếu con cái đi chung với ba/mẹ)

 

9

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

10

Booking khách sạn thật đúng với số ngày đi dự kiến của lịch trình

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

11

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng),

- Tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất ( nếu có)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Đơn nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

 

Nghỉ hưu: Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu được chuyển khoản)

 

Học sinh, sinh viên: Xác nhận đang học ở trường, thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học ( nếu có)

Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi + cmnd sao y của người cho đi

 ( ba/mẹ)  ( nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

12

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu VND

 

13

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất

 

14

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

15

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

III. VISA NEW ZEALAND THĂM THÂN

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

4

Chứng minh nhân dân ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

5

Sơ yếu lý lịch - không yêu cầu xác nhận của chính quyền địa phương

 

6

Tờ khai gia đình

 

7

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn (sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

8

Giấy khai sinh ( sao y công chứng trên khổ giấy A4) ( nếu con cái đi chung với ba/mẹ)

 

9

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

10

Booking khách sạn thật đúng với số ngày đi dự kiến của lịch trình

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

11

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng),

- Tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất ( nếu có)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Đơn nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

 

Nghỉ hưu: Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu được chuyển khoản)

 

Học sinh, sinh viên: Xác nhận đang học ở trường, thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học ( nếu có)

Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi + cmnd sao y của người cho đi

 ( ba/mẹ)  ( nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

12

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu VND

 

13

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất

 

14

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

15

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

HỒ SƠ PHÍA NEW ZEALAND

16

  • Đơn bảo lãnh tài chính INZ 1025 đã điền đầy đủ nếu chuyến đi do công dân hoặc người định cư New Zealand bảo trợ

 

 

  • Thư mời phía New Zealand
  • Bản sao hộ chiếu của người ở New Zealand, bằng chứng cho mối quan hệ của quý vị với người đó, bằng chứng cho mối quan hệ của quý vị với bạn trai/bạn gái/vợ/chồng (ví dụ: bản tường trình về mối quan hệ, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh cho con chung của hai người, thư từ giữa hai bên, bằng chứng liên lạc với nhau, hình ảnh chụp chung, v.v…)

 

 

 

 

 

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946 99 11 66
x