HỒ SƠ XIN VISA PHẦN LAN

CÔNG TÁC - DU LỊCH - THĂM THÂN

I. VISA PHẦN LAN CÔNG TÁC

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

4

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn (sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

5

Bảo hiểm du lịch có giá trị đền bù tối thiều 30.000 EURO ( tương ứng với số ngày dự kiến đi) (NSG hỗ trợ book)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

6

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng ),

- Tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu),

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Sổ bảo hiểm xã hội

- Quyết định cử đi công tác  nêu rõ tên và chức vụ của người nộp đơn, mức lương, số năm làm việc và sự chấp thuận vắng mặt / vị trí sau khi trở lại.

- Hồ sơ công ty: Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y), tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu), sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất.

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

7

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu

 

8

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất

 

9

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

10

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

CHỨNG MINH TỪ PHÍA CÔNG TY MỜI BÊN PHẦN LAN

11

Thư mời của công ty Phần Lan/ nhà tổ chức sự kiện phải có chữ ký và con dấu chính thức, được in trên mẫu giấy có tiêu đề, biểu tượng của công ty xác nhận người nộp đơn sẽ sang làm việc với ai, mục đích và thời gian dự định lưu trú ( bản in màu)

 

12

Lịch trình chuyến đi

 

13

Những bằng chứng về mối liên hệ công việc từ trước với công ty tạiPhần Lan:

+ Bằng chứng về các cuộc họp

+ Trao đổi công việc qua email

+ Các hoạt động khác của công ty/ chứng từ, hóa đơn

 

 

II. VISA PHẦN LAN DU LỊCH

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

4

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn (sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

5

Bảo hiểm du lịch có giá trị đền bù tối thiều 30.000 EURO ( tương ứng với số ngày dự kiến đi) (NSG hỗ trợ book)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

6

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng ),

- Tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu),

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Sổ bảo hiểm xã hội

- Đơn xin nghỉ phép 

 

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

7

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu

 

8

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất

 

9

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

10

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

\

III. VISA PHẦN LAN THĂM THÂN

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

4

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn (sao y công chứng trên khổ giấy A4)

 

5

Bảo hiểm du lịch có giá trị đền bù tối thiều 30.000 EURO ( tương ứng với số ngày dự kiến đi) (NSG hỗ trợ book)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

6

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng ),

- Tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu),

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Sổ bảo hiểm xã hội

- Đơn xin nghỉ phép

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

7

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu

 

8

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất

 

9

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

10

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

CHỨNG MINH TỪ PHÍA CÔNG TY MỜI BÊN PHẦN LAN

11

  • Thư mời viết tay hoặc đánh máy ghi rõ nội dungqua từ ngày nào đến ngày nào, qua với mục đích gì ( bản gốc, có chữ ký)
  • Bản sao hộ chiếu người mời và giấy cư trú còn hạn ( nếu không phải là người Phần Lan)

 

12

Bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa 2 bên : giấy khai sinh, hình ảnh, thư từ, email, giấy tờ khác.....

 

 

13

Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:

  • Xác nhận công việc hiện tại
  • Sao kê tài sản ngân hàng 6 tháng

 

14

Trong trường hợp người mời du học bên Phần Lan cung cấp : Xác nhận đang học ở trường hoặc thư mời..

 

 

IV. GIÁ VISA PHẦN LAN

Phí Visa Phần Lan Công Tác - Du Lịch - Thăm Thân: 6.000.000 VNĐ

Thời gian xét duyệt: 15 Ngày

 

Tham khảo: Bảng Giá Visa Các Nước

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946 99 11 66
x