HỒ SƠ XIN VISA THỤY SỸ

CÔNG TÁC - DU LỊCH - THĂM THÂN

 

Lưu ý: Đối với thị thực Thuỵ Sỹ, đương đơn cần phải mang theo 01 bộ hồ sơ gốc khi đi nộp hồ sơ. VFS sẽ đối chiếu và trả hồ sơ gốc sau khi nộp.

I. VISA THỤY SỸ CÔNG TÁC

 

 

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

Hộ khẩu ( sao y công chứng)

 

4

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn ( sao y công chứng)

 

5

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

6

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng ),

- Tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu),

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Quyết định cử đi công tác

- Hồ sơ công ty: Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y), tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu), sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất.

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

7

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200tr

 

8

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất

 

9

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

10

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

CHỨNG MINH TỪ PHÍA CÔNG TY MỜI BÊN THỤY SỸ

11

Thư mời của công ty tại Thụy Sỹ được gửi FAX trực tiếp vào LSQ ( +84 8 6299 12 22) hoặc email: hcm.visa@eda.admin.ch từ công ty Thụy Sỹ với nội dung sau:

- Họ tên, chức danh, nơi làm việc của đương đơn;

- Mục đích, địa điểm và thời gian lưu trú tại Thụy Sĩ;

- Tài liệu về chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo…. (nếu có)

 - Trách nhiệm của người mời hoặc bên thứ ba (nếu có) chi trả mọi chi phí cho cả chuyến đi của đương đơn;

 - Cam kết đương đơn rời khỏi khu vực các nước Schengen trước khi thị thực hết hạn

 

12

Những bằng chứng về mối liên hệ công việc từ trước với công ty tại Thụy Sỹ:

+ Bằng chứng về các cuộc họp

+ Trao đổi công việc qua email

+ Các hoạt động khác của công ty/ chứng từ, hóa đơn

 

 

II. VISA THỤY SỸ DU LỊCH 

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

CMND ( sao y công chứng)

 

4

Hộ khẩu ( sao y công chứng)

 

5

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn ( sao y công chứng)

 

6

Khai sinh của con nếu có con đi cùng

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

7

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng),

- Giấy nộp thuế 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất ( nếu có)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Đơn nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

 

Nghỉ hưu: Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu được chuyển khoản)

 

Học sinh, sinh viên: Xác nhận đang học ở trường, thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học

Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi + cmnd sao y của người cho đi

 ( ba/mẹ)  ( nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

8

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu

 

9

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất (bắt buộc)

 

10

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

11

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

III. VISA THỤY SỸ THĂM THÂN

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

4

Hộ khẩu ( sao y công chứng)

 

5

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn ( sao y công chứng)

 

6

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

7

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( sao y công chứng),

- Tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất ( nếu có)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( sao y công chứng),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Đơn nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

 

Nghỉ hưu: Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu được chuyển khoản)

 

Học sinh, sinh viên: Xác nhận đang học ở trường, thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học ( nếu có)

Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi + cmnd sao y của người cho đi ( ba/mẹ)  ( nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

8

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu

 

9

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất

 

10

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( sao y công chứng)

 

11

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

CHỨNG MINH TỪ PHÍA NGƯỜI MỜI BÊN THỤY SỸ

12

Thư mời được gửi trực tiếp bằng email (hochiminhcity.visa@eda.admin.ch) tới Tổng Lãnh Sự Quán từ người mời hiện đang sinh sống hợp pháp tại Thụy Sỹ, trong đó nêu rõ:

- Họ và tên, địa chỉ chính xác, email, điện thoại;

- Thông tin về mối quan hệ giữa người nộp đơn và người mời;

 - Mục đích, địa điểm và thời gian lưu trú tại Thụy Sỹ;

- Đảm bảo rằng người mời hoặc bên thứ ba (nếu có) sẽ mời chi trả mọi chi phí cho thời gian lưu trú của người nộp đơn

-  Bản sao hộ chiếu của người mời;

-  Bản sao thẻ cư trú tại Thụy Sỹ (cả hai mặt thẻ) nếu người mời không phải là công dân Thụy Sỹ

 

Hồ sơ người mời được làm thành 2 bản 1 bản gửi mail trực tiếp tới Tổng Lãnh Sự Quán Thuỵ Sỹ, 1 bản copy để nộp vào VFS.

 

14

Bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa 2 bên : giấy khai sinh, hình ảnh, thư từ, email, giấy tờ khác.....

 

 

15

Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:

  • Xác nhận công việc hiện tại
  • Sao kê tài sản ngân hàng 6 tháng
  • Hoá đơn điện nước 6 tháng gần nhất (nếu có)

 

 

IV. GIÁ VISA THỤY SỸ

Phí Visa Thụy Sỹ Công Tác - Du Lịch - Thăm Thân: 6.000.000 VNĐ

Thời gian xét duyệt: 15 Ngày

 

Tham khảo: Bảng Giá Visa Các Nước

 

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946 99 11 66
x