HỒ SƠ XIN VISA BỒ ĐÀO NHA 

CÔNG TÁC - DU LỊCH - THĂM THÂN

I. VISA BỒ ĐÀO NHA CÔNG TÁC

Lưu ý: Đối với thị thực Bồ Đào Nha đương đơn cần phải nộp 1 bộ hồ sơ gốc kèm với 1 bộ hồ sơ photo không cần công chứng. Lãnh Sự Quán sẽ giữ hồ sơ gốc trong suốt quá trình xét duyệt và sẽ trả cùng với kết quả thị thực.

 

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

CMND ( photo)

 

4

Hộ khẩu ( photo)

 

5

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn ( photo)

 

6

Giấy khai sinh + CMND của con ( nếu có) ( photo) ( nếu đã có con)

 

7

CMND của chồng/vợ ( photo)

 

8

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

9

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( photo ),

- Giấy nộp thuế 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu),

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( photo),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất (bản gốc)

- Quyết định cử đi công tác (Bản gốc)

- Sổ bảo hiểm xã hội (Photo)

- Hồ sơ công ty: Giấy phép đăng ký kinh doanh ( photo), tờ khai thuế GTGT 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu), sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất. (bản gốc)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

10

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu VND

 

11

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất (bắt buộc)

 

12

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( photo)

 

13

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

CHỨNG MINH TỪ PHÍA CÔNG TY MỜI BÊN BỒ ĐÀO NHA

14

Thư mời của công ty tại Bồ Đào Nha, được in trên mẫu giấy có tiêu đề, biểu tượng của công ty xác nhận người nộp đơn sẽ sang làm việc với ai, ở đâu hay được hỗ trợ như thế nào trong chuyến đi ( bản sao hoặc bản in màu)

 

15

Những bằng chứng về mối liên hệ công việc từ trước với công ty tại Bồ Đào Nha:

+ Bằng chứng về các cuộc họp

+ Trao đổi công việc qua email

+ Các hoạt động khác của công ty/ chứng từ, hóa đơn

 

 

 

II. VISA BỒ ĐÀO NHA DU LỊCH

Lưu ý: Đối với thị thực Bồ Đào Nha đương đơn cần phải nộp 1 bộ hồ sơ gốc kèm với 1 bộ hồ sơ photo không cần công chứng. Lãnh Sự Quán sẽ giữ hồ sơ gốc trong suốt quá trình xét duyệt và sẽ trả cùng với kết quả thị thực.

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

CMND ( photo)

 

4

Hộ khẩu ( photo)

 

5

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn ( photo)

 

6

Giấy khai sinh + CMND của con ( nếu có) ( photo) ( nếu đã có con)

 

7

CMND của chồng/vợ ( photo)

 

8

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

9

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (photo),

- Giấy nộp thuế 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất ( nếu có)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm (photo),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất,

- Đơn nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

- Bảo hiểm xã hội (Photo)

 

Nghỉ hưu: Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu được chuyển khoản)

 

Học sinh, sinh viên: Xác nhận đang học ở trường/ thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học

Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi + cmnd sao y của người cho đi

 ( ba/mẹ)  ( nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

10

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu VND

 

11

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất (bắt buộc)

 

12

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... (photo)

 

13

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

III. VISA BỒ ĐÀO NHA THĂM THÂN

Lưu ý: Đối với thị thực Bồ Đào Nha đương đơn cần phải nộp 1 bộ hồ sơ gốc kèm với 1 bộ hồ sơ photo không cần công chứng. Lãnh Sự Quán sẽ giữ hồ sơ gốc trong suốt quá trình xét duyệt và sẽ trả cùng với kết quả thị thực.

 

STT

HỒ SƠ YÊU CẦU

GHI CHÚ

1

Hộ chiếu gốc ( cũ và mới, còn hạn trên 6 tháng)

 

2

2 ảnh 3.5 x 4.5 ( nền trắng, chụp không quá 6 tháng)

 

3

CMND ( photo)

 

4

Hộ khẩu ( photo)

 

5

Giấy đăng ký kết hôn/quyết định ly hôn ( photo)

 

6

Giấy khai sinh + CMND của con ( nếu có) (photo) ( nếu đã có con)

 

7

CMND của chồng/vợ ( photo)

 

8

Bảo hiểm du lịch ( tương ứng với số ngày dự kiến đi)

 

CHỨNG MINH VỀ CÔNG VIỆC VÀ THU NHẬP

7

 

Chủ doanh nghiệp:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ( photo),

- Giấy nộp thuế 3 tháng gần nhất ( ký tên, đóng dấu)

- Sao kê tài khoản ngân hàng công ty 3 tháng gần nhất ( nếu có)

 

Nhân viên:

- Hợp đồng lao động /quyết định bổ nhiệm ( photo),

- Xác nhận lương / sao kê lương tài khoản ngân hàng trong thời gian 3 tháng gần nhất (bản gốc)

- Đơn nghỉ phép khớp với ngày dự kiến đi

 

Nghỉ hưu:

  • Thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu, (photo)
  • Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất ( nếu được chuyển khoản) (bản gốc)

 

Học sinh, sinh viên: Xác nhận đang học ở trường/ thẻ học sinh/sinh viên, đơn xin nghỉ học

Giấy đồng ý của ba hoặc mẹ cho đi + cmnd sao y của người cho đi ( ba/mẹ)  ( nếu ba hoặc mẹ không đi cùng)

 

CHỨNG MINH VỀ TÀI CHÍNH

8

Xác nhận số dư/ sổ tiết kiệm tối thiểu cần có 200 triệu VND

 

9

Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc tín dụng trong thời gian 3 tháng gần nhất (bản gốc) (bắt buộc)

 

10

Chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất, ôtô.... ( photo)

 

11

Hồ sơ chứng minh thu nhập từ các khoản kinh doanh bất động sản, cổ phần hay các nguồn đầu tư khác ( nếu có)

 

CHỨNG MINH TỪ PHÍA NGƯỜI MỜI BÊN BỒ ĐÀO NHA

12

Thư bảo lãnh theo mẫu do Sở Ngọai kiều cấp và được Sở Ngọai kiều tại địa phương  nơi người mời sinh sống xác nhận chữ ký. ( Bản gốc)

 

13

Thư mời viết tay hoặc đánh máy ghi rõ nội dung qua từ ngày nào đến ngày nào, qua với mục đích gì

 

14

Người mời là công dân Bồ Đào Nha hoặc EU: bản sao thẻ căn cước (Personalausweis), mặt trước và sau, + bản sao hộ chiếu.

Người mời là người nước ngoài: bản sao giấy phép cư trú (Aufenthaltstitel), mặt trước và sau + bản sao hộ chiếu

 

15

Bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa 2 bên : giấy khai sinh, hình ảnh, thư từ, email, giấy tờ khác.....

 

 

16

Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:

  • Xác nhận công việc hiện tại
  • Sao kê tài sản ngân hàng 6 tháng

 

17

Trong trường hợp người mời du học bên Bồ Đào Nha cung cấp : Xác nhận đang học ở trường hoặc thư mời..

 

 

 

IV. GIÁ VISA BỒ ĐÀO NHA

Phí Visa Bồ Đào Nha Công Tác - Du Lịch - Thăm Thân: 6.000.000 VNĐ

Thời hạn xét duyệt: 15 Ngày

 

Tham khảo: Bảng giá visa các nước

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0946 99 11 66
x